Terminy wnoszenia uwag

nie czekaj do zimy!

Żeby zaprotestować przeciwko budowie fabryki
(czyli zmianie przeznaczenia Łabędzkich Pól w przepisach prawa lokalnego z terenów przyrodniczych na tereny przemysłu),
trzeba złożyć uwagi krytyczne do projektu zmiany planu miejscowego i studium uwarunkowań.

Ważne są terminy złożenia uwag:

Składamy uwagi osobno do planu i do studium

  • uwagi do planu –  do 11 sierpnia
  • uwagi do studium –  do 18 sierpnia

można składać uwagi w wygodny dla siebie sposób:

  • pocztą, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31 A, 44-122 Gliwice, 
  • w formie papierowej – osobiście, w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego- na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu, 
  • przez EPUAP – z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (czyli potwierdzonym przez bank) albo podpisem osobistym, 
  • e-mailem na adres: pp@um.gliwice.pl.

 

 

 

kalendarium