Korytarze ornitologiczne

Korytarze ekologiczne to miejsca łączące obszary życia wielu gatunków roślin i zwierząt, rodzaje tras, dzięki którym rożne organizmy mogą się swobodnie przemieszczać (korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów” (art. 5, pkt 2 Ustawy o Ochronie Przyrody). Dla zachowania bioróżnorodności ważne jest, że są one ze sobą połączone, tworzą spójną sieć. Oczywiście, organizmy żywe słabo przemieszczają się po terenach fabryk! Ptaki nie mają tam gdzie żerować. Na mapie widzimy, że obszar Łabędzkich Pól znajduje się w całości w regionalnym korytarzu ornitologicznym, który łączy zbiorniki wodne Dzierżno Duże i Rybnik. Podróżują nim np. ogromne stada gęsi! Dlatego też jest w aktualnym studium obszarem chronionym!

Na mapie (źródło: https://www.orsip.pl/uslugi/przyroda widać, że w kierunku zachodnim teren aglomeracji nie jest tak przyjazny ptakom i innym żywym organizmom, nie ma tam korytarzy, jak na Łabędzkich Polach. 

Na tej samej mapie regionalnych korytarzy ekologicznych widzimy również zaznaczony bordowym kreskowaniem obszar korytarzy spójności – swoistych łączników między obszarami, które są siedliskami – miejscami życia roślin i zwierząt. Korytarz spójności również częściowo obejmuje Łabędzkie Pola –  ich północną część.

Czy można zignorowac takie informacje, tworząc zmianę studium? Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mówi, że nie!