A gdzie to jest? – lokalizacja Pól Łabędzkich

„A co to ta Czarna Droga?”, „Jaka Kasztanówka? W Łabędach? Pierwszy raz słyszę”, „Po co wy o ten skrawek ziemi tak walczycie?” Te i wiele innych pytań skłaniają do wyjaśnień „po co?”, „dlaczego?” i „gdzie”.

Łabędzkie Pola to północno-zachodni fragment Gliwic, jeden z cennych przyrodniczo obszarów chronionych. Są to głównie pola uprawne oraz kilka bardziej dzikich miejsc, żyje tu wiele dzikich zwierząt, zimą często bytuje spore stado Łabędzi, żerują gęsi, podczas spaceru można spotkać sarny, usłyszeć śpiew skowronków. Życie tutaj tętni, mieszkańcy dzielnicy Łabędy (i nie tylko) mają mnóstwo pięknych zdjęć, dowodów na bogactwo tutejszej przyrody.

Władze miasta widzą tutaj jednak „tylko pola” i zamierzają przekształcić blisko 200ha na tereny produkcyjno-usługowe. Również część tego obszaru położona w Gminie Rudziniec, ok. 80ha, ma zostać planistycznie “uwolniona” dla nieznanego jeszcze inwestora. To ogromny teren, w stosunku do
całego miasta i już istniejącej strefy przemysłowej, zobaczcie sami:

Nie jestem wirtuozem grafiki, dlatego wybaczcie jakość wykonania.

Łabędzkie pola ściśle sąsiadują z zabudową wielorodzinną w Łabędach (dzielnica Gliwic) i Ligocie Łabędzkiej (wieś leżąca administracyjnie w gminie Rudziniec, ściśle sąsiadująca z granicami miasta). Pola są ostatnim otwartym terenem w tej części Gliwic niewykorzystanym pod przemysł, magazyny i logistykę, sąsiadują z już istniejącą strefą przemysłową, która już w znacznym stopniu utrudnia mieszkańcom życie. Liczne podtopienia, spowodowane zaburzeniem naturalnej retencji i niedziałającymi systemami gromadzenia deszczówki na terenie istniejących zakładów przemysłowych, wzmożony ruch samochodowy zapychający wąskie, stare ulice w Łabędach – na ul. Klasztornej, Rzeczyckiej i Zamkowej nie da się przejechać z powodu powodzi samochodów, którymi dostają się do pracy ludzie z całego Śląska to nie jedyne problemy, które powoduje istniejąca strefa
przemysłowa. Dziś skupię się na tym, aby opisać jak dojechać do nas, na Łabędzkie Pola, by zobaczyć jak tutaj naprawdę jest.

Aby dojechać do Starych Łabęd z centrum Gliwic, możemy wykorzystać dwie drogi: DTŚ i potem jechać ul. Portową do samego końca; bądź ul. Andersa, później ul. Łabędzką by ul. Staromiejską dojechać do samego serca „Starych Łabęd”.

Co warto zobaczyć – jakie miejsca są ważne: Czarna Droga – to zwyczajowa, historyczna nazwa ważnej polnej drogi przebiegającej przez Łabędzkie
Pola, dość dobrze znanej mieszkańcom Gliwic drogi (ulicy) Rzeczyckiej. Droga ta, podobnie jak droga Kasztanówka i równoległa do nich polna droga między rzeczycką i Kasztanówką łączy Ligotę Łabędzką z Łabędami. Zobaczcie, na mapie na czerwono oznaczoną Czarną Drogę a na zielono Kasztanówka, pomiędzy nimi mamy jeszcze trzecią polną drogę łączącą Ligotę z Łabędami, oznaczoną na niebiesko.
Polecamy wszystkim spacer lub przejazd rowerem wszystkimi trzema drogami.

Wędrówkę rozpocząć możecie od strony Łabęd wpisując sobie w Google Maps współrzędne rozpoczęcia trasy dla drogi Rzeczyckiej (Czarnej Drogi): 50.34027378217227, 18.612448514892417 Uwaga! jeśli planujecie wędrówkę po opadach warto zaopatrzyć się w jakieś kalosze, teren jest momentami błotnisty. Natomiast współrzędne miejsca rozpoczęcia spaceru Kasztanówką możecie określić sobie w ten sposób: 50.33393178416552, 18.599086121956272

A może macie ochotę spotkać się z nami na miejscu?