Jakie Gliwice? jak pisać wnioski do nowego studium.

Do 30 listopada 2021 można przekazać do Urzędu Miasta wnioski do powstającego właśnie, nowego „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta Gliwice”. Na kolejnym spotkaniu informacyjnym, organizowanym przez inicjatywę Łabędy nie fabryka!, które tym razem, 8. listopada 2021, odbyło się na zoomie,  przekazaliśmy informacje o tym, jak wygląda procedura, czym jest studium dla planowania przestrzennego i jak pisać wnioski. Materiały ze spotkania udostępniamy tutaj:

nagranie spotkania
oraz prezentacja ze spotkania tutaj

wzór wniosku
oraz przykładowa treść możliwych wniosków tutaj

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt, najlepiej przez grupę lub fanpejdż Łabędy nie fabryka na Facebooku.